Rodzaje szynoprzewodów

Szynoprzewody dzielą się na kilka kategorii, które możemy podzielić ze względu na zastosowanie. Wynika to wprost z faktu, że mogą zasilać urządzenia zarówno jedno jak i trójfazowe – i to wszystko przy wykorzystaniu tylko jednej linii.

Przeznacznie szynoprzewodów

Szynoprzewody nazywane są również szynami prądowymi. Są to elementy sieci elektroenergetycznej służące do przesyłania wysokich napięć. Montuje się je zarówno w budynkach przemysłowych, zasilają pociągi, umieszczane są więc wzdłuż torów.

Transformatory olejowe

Na początku wyjaśnijmy sobie może czym są transformatory? Nazwa transformator wywodzi się z łaciny i w wolnym tłumaczeniu oznacza przekształcać.

Transformatory suche i olejowe

O ile transforamtory olejowe wykorzystywane są zwykle do obsługi większych mocy o tyle transformatory suche poprzez fakt, że posiadają uzwojenia, rdzeń w substancji żywicznej (opcjonalnie w powietrzu), wykorzystywane są do obsługi mniejszych mocy.